Utěsňování a opravy infrastruktur,sanace a izolační technologie

Vítejte na webu firmy Injekta s.r.o.

Těsnění staveb tj. hydroizolacím se věnujeme od roku 1998. Firma Injekta s.r.o. vznikla v 18.07.2009.

 

Činnost


Věnujeme se komplexnímu zatěsnění, sanaci, opravám, hydroizolace zdiva, betonu, monolitických železobetonových konstrukcí proti vlhkosti, vzlínající vodě, tlakové vodě.


Poradenství a návrhy těsnění nových i starých staveb a jejich realizace včetně návrhů pro jejich efektivní odvětrání, rekuperace.


Těsníme i bez nutnosti odkopávání suterény, sklepy, garáže, balkony, terasy, tunely, stoky, bazény, nádrže i chemicky zatížené, jímky, septiky, sprinklery, přečepávačky, střechy, chaty, domy, opěrně stěny, speciální injektáže (barytové malty, speciální malty…) atd.


Naše specializace

 

Sanace betonu a zdiva

Sanace betonu

Provádíme reprofilace, opravy, injektáže zdiva, betonu, ochranu výztuže vodotěsnými a pevnostními stěrkami, adhezními můstky, jak z pozitivní, tak negativní strany.

Dále provádíme kontaktní stěrkové, stříkané elastomerové izolace z vnějšku i zevnitř stavby.

V monolitických stavbách těsníme pracovní, dilatační a nucené spáry, prostupy.

Injektáže

Injektáže

Injektáže proti tlakové vodě, vzlínající vodě, cementové, speciálními jíly, polyuretanovou, akrylátovou, epoxidovou pryskyřicí, silikáty, silany, maltami atd.

Injektáže pro statické zpevnění, speciální

Poradenství

Poradenství

Po domluvě navrhujeme způsoby těsnění staveb, která jsou i velmi zatížená tlakovou vodou.

Řešíme problémy vznikající laxností a důvtipem při ignoraci přírodních zákonů v průběhu stavby a po jejím dokončení.

Navrhujeme efektivní odvětrání stavby pro zamezení vytváření tepelných mostů, rosného bodu, plísní a z toho plynoucích alergií.


Klienti

  • Skanska
  • Metrostav
  • Klement A.S.
  • Ekostav
  • Armontis BeSt s.r.o.
  • Andres a Vild spol. s.r.o.
  • Berger Bohemia, a.s.


Sídlo firmy

Injekta s.r.o.
Revoluční 18,
Hovorčovice, 250 64

Kontakt

+420 724 206 800